Kadra zarządzająca

Właściciele:

– mgr ANNA KUPIEC – Dyrektor Przedszkola, Dyrektor ds. Pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, magister wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, kurs zarządzania kulturą i oświatą, certyfikat trenera umiejętności społecznych.
Studia podyplomowe: 1) oligofrenopedagogika, 2) wczesne wspomaganie rozwoju, 4) przyroda, 3) autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia – studia ukończone z wyróżnieniem

– mgr MAGDALENA KUPIEC – Dyrektor ds.Finansowo-Administracyjnych magister zarządzania i marketingu. Studia podyplomowe: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, psychologia menedżerska

– MICHAŁ KUPIEC – Dyrektor ds. Technicznych

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI – Nauczyciele:

– lic ALICJA KRZOSKA (maluszki) – nauczyciel, wychowawca, licencjat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z kontynuacją na studiach magisterskich (II rok)

– BEATA TREŚCIŃSKA (maluszki) – nauczyciel, absolwentka studium nauczycielskiego

– mgr KATARZYNA LIMAŃCZYK (średniaki) – nauczyciel kontraktowy, wychowawca, licencjat z pracy socjalnej, studia podyplomowe – zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

– mgr AGNIESZKA MOMOT (starszaki) – nauczyciel mianowany, wychowawca, oligofrenopedagog, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

– lic KLAUDIA MĄSIOR – (zerówka) nauczyciel-wychowawca, licencjat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z kontynuacją na studiach magisterskich (II rok)

Nieobecność:
– mgr MARTA KONDERLA – nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

GRUPY INTEGRACYJNE – Nauczyciele:

– mgr ANNA KUPIEC

– mgr DAGMARA WITKOWSKA-WOJNAR – logopeda, nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki resocjalizacyjnej, studia podyplomowe z logopedii, studia podyplomowe – autyzm i oligofrenopedagogika

– mgr BERNADETA WANAT – oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, magister socjologii, studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

– mgr KATARZYNA SZTAFIŃSKA – nauczyciel wspomagający, kontraktowy, oligofrenopedagog, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, licencjat z oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego

– mgr Małgorzata Wielechowicz-Turek – nauczyciel wspomagający, stażysta, licencjat z oligofrenopedagogiki, magister terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej, studia podyplomowe z wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

– Asystent ds. administracyjno – biurowych:
mgr Dagmara Witkowska – Wojnar

POMOC NAUCZYCIELA:

– Edyta Stankiewicz
– Kamila Stefaniak
– Magdalena Grzesina
– Kinga Mikler
– Karolina Paczyńska
– Oliwa Stankiewicz

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE:

– mgr Agnieszka Węgrzyn – psycholog

– mgr Agata Miękina-Majchrzak – logopeda

– mgr Dominika Giełdoń – tyflopedagog

– mgr BARTŁOMIEJ STACHURA – specjalista ds.koordynacji ruchu

– mgr Przemysław Dudka – fizjoterapia

– mgr Agnieszka Czyżycka – dogoterapia

– mgr Klaudia Szczerbowska – zajęcia z języka angielskiego

– mgr Renata Kaczmarczyk – katechetka

– mgr Małgorzata Skubis– instruktor nauki pływania

– Anna Zając – zajęcia taneczne

– sensei Mariusz Lachowski (4 stopień Dan)– zajęcia aikido

– mgr Jolanta Kupiec – artysta plastyk