RODZAJE ZAJĘĆ ORAZ METODY PRACY

dla dzieci z grup ogólnych oraz dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

• stymulacja wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego

• rozwijanie i usprawnianie sprawności motorycznej i manualnej

• usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej

• terapia ręki – elementy

• stymulacja proprioceptywna

• stymulacja czucia głębokiego

• polisensoryczne doświadczenie świata

• elementy terapii behawioralnej

• wprowadzenie komunikacji alternatywnej

• logorytmika

• masaż logopedyczny wg dr E.Stecko

• Metoda Krakowska (symultaniczno – sekwencyjna Cieszyńskiej)

• Metoda Knillów

• Metoda M.Montessorii

• Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

• kinezjologia edukacyjna wg Dennisona

• elementy pedagogiki zabawy

• Metoda Dobrego Startu

• Metoda Porannego Kręgu

• muzykoterapia

• silwoterapia

• biblioterapia

• ćwiczenia relaksacyjne

Poniedziałek

J. ANGIELSKI:

8:30-9:00 (starszaki)

9:00-9:30 (zerówka)

 

Wtorek

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE:

9:00-9:30 (żłobek)

ZAJĘCIA TANECZNE:

9:00-9:30 (maluszki)

9:30-10:00 (średniaki)

10:00-10:30 (starszaki)

10:30-11:00 (zerówka)

RELIGIA:

13:00-14:00 (zerówka)

DRUŻYNA KANGURA:

13:45-14:15 (maluszki i średniaki)

14:15-14:45 (średniaki i starszaki)

14:45- 15:15 (starszaki i zerówka)

 

Środa

ROBOTYKA:

9:00-10:00 (starszaki)

10:00-11:00 (zerówka)

Czwartek

J. ANGIELSKI:

8:30-9:00 (starszaki)

10:00-10:30 (żłobek)

BASEN:

10:00-11:00 (starszaki i zerówka)

AIKIDO:

14:30-15:00

Piatek

J. ANGIELSKI:

9:00 – 9:30 (maluszki)