Rodzaje zajęć oraz metody pracy

Dzieci z grup ogólnych, dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym oraz ze wskazaniami do zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)

• stymulacja wszechstronnego rozwoju psychomotorycznego
• rozwijanie i usprawnianie sprawności motorycznej i manualnej
• usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
• terapia ręki – elementy
• stymulacja proprioceptywna
• stymulacja czucia głębokiego
• polisensoryczne doświadczenie świata
• elementy terapii behawioralnej
• wprowadzenie komunikacji alternatywnej
• logorytmika
• masaż logopedyczny wg dr E.Stecko
• Metoda Krakowska (symultaniczno – sekwencyjna Cieszyńskiej)
• Metoda Knillów
• Metoda M.Montessorii
• Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
• kinezjologia edukacyjna wg Dennisona
• Metoda C.Orffa
• elementy pedagogiki zabawy
• Metoda Dobrego Startu
• Metoda Porannego Kręgu
• muzykoterapia
• arteterapia (terapia przez sztukę)
• choreoterapia (terapia przez taniec)
• silwoterapia (spacery)
• biblioterapia
• ćwiczenia relaksacyjne

Poniedziałek

Zajęcia taneczne

 • 9:15 – 9:45 maluszki
 • 9:45 – 10:15 średniaki
 • 10:15 – 10:45 zerówka
 • 10:45 – 11:15 starszaki

Religia:

 • zerówka 13:00 – 13:45

Dogoterapia:

 • 15.30 – 16.15
Wtorek

Język angielski

 • 9:00 – 9;30 średniaki
 • 9:30 – 10:00 maluszki
 • 10:00 – 10:30 starszaki
 • 10:30 – 11:00 zerówka

Fizjoterapia:

 • 8.30-10.00
Środa

SI

 • 8:00 – 10:00
Czwartek

Zajęcia taneczne

 • 9:15 – 9:45 maluszki
 • 9:30 – 10:00 średniaki
 • 10:00 – 10:30 zerówka
 • 10:30 – 11:00 starszaki

Psycholog:

 • 8:30 – 11:30

Aikido gr. I

 • 14:30 – 15:00

Aikido gr. II

 • 15:05 – 15:35
Piątek

Basen

 • 9:30 – 10:30 (roczniki 2012,2013,2014)

Fizjoterapia:

 • 8:30 – 10:00
Informacje ogólne

W cenie opłaty stałej:
• opieka pedagogiczna w godz. 6.00-17.00 zapewniania przez doświadczonych nauczycieli i specjalistów, domowa atmosfera i przyjazny personel, własny plac zabaw
• opieka pedagogiczna w godz. 8.00-14.00 dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
zajęcia z nauczycielem j. angielskiego; świetna nauka poprzez zabawę
• indywidualne zajęcia z logopedą – dla dzieci mających wady wymowy
• zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczęszczających dzieci z niepełnosprawnością intelektualną pod opieką nauczycieli wspomagających i specjalistów
• zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci ze wskazaniami prowadzone przez specjalistów tworzących zespół wczesnego wspomagania
• fizjoterapia dla dzieci ze wskazaniami
• psycholog przedszkolny
• religia (zerówka)
• rytmika, zajęcia ruchowe, plastyczne prowadzone przez nauczycieli przedszkola
• teatrzyki, imprezy okolicznościowe
• paczki mikołajkowe i drobne prezenty urodzinowe

Dodatkowo płatne (obowiązkowe) :
• podręczniki – dla 4, 5 i 6 latków
• wyżywienie

W przypadku silnych alergii i nietolerancji pokarmowych rodzice mogą przynosić własne posiłki – nie jest pobierana opłata za wyżywienie

Dodatkowo płatne (nieobowiązkowe):

 • zajęcia na basenie/lodowisku
 • Aikido
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia ruchowe Drużyna Kangura (przedszkoliada.pl)
 • ubezpieczenie NNW
 • zdjęcia – indywidualne albumy fotograficzne
 • okazjonalne wyjścia, wycieczki