Aktualne wydarzenia

Życzenia Wielkanocne
13 kwietnia 2022

Życzenia Wielkanocne

 

Życzymy Rodzicom i Naszym Przedszkolakom

aby te Święta Wielkanocne wniosły do domów oraz serc wiosenną radość,

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.


Wesołego Alleluja!


Dyrekcja oraz Pracownicy przedszkola Przygoda

Wielkanocna sesja zdjęciowa
14 marca 2022

W dniu 18 marca w godzinach 9.00-11.00 odbędzie się Wielkanocna sesja zdjęciowa – zdjęcie poglądowe poniżej.

Pomoc dla Ukrainy – zbiórka żywności i środków higienicznych w przedszkolu
27 lutego 2022

Szanowni Państwo

Kiedy w roku 2020 przyszło nam zmierzyć się z wirusem covid myśleliśmy, że to najgorsze co mogło ludzkość spotkać. Chorowali i umierali ludzie. Po 2 latach przyzwyczailiśmy się do niego na tyle, ile można się do takiego zjawiska przyzwyczaić. Wirus pomału zaczął odpuszczać i pojawiła się nadzieja na normalność. Nikt z nas nie przypuszczał, że może być coś gorszego. A jednak. Wojna jest czymś niewyobrażalnym, znamy ją z lekcji historii i my dorośli z opowiadań naszych babć i dziadków. Wojna jest gorsza niż wirus, nie wiadomo kiedy się skończy i nie da się do niej przyzwyczaić…

Inwazja Rosji na Ukrainę i wojna, która toczy się tuż przy granicy naszego kraju i jest zagrożeniem dla pokoju i porządku świata. Nam i naszym dzieciom przyszło żyć w niepokojąco trudnym czasie. Bądźmy solidarni i postarajmy się pomóc. Zróbmy to ze spokojem i na tyle ile możemy. Pomoc ta być może będzie jeszcze potrzebna nie jeden ale wiele razy.

Zbiórkę darów dla Ukrainy prowadzi w Oświęcimiu i w całej Polsce wiele punktów. Można tam zanieść ubrania, żywność i niezbędne artykuły pierwszej potrzeby.

https://faktyoswiecim.pl/fakty/wesprzyjmy-sasiadow-z-ukrainy/

https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/

 

W naszym przedszkolu organizujemy zbiórkę:

– produkty żywnościowe nadające się do szybkiego przygotowania np. płatki błyskawiczne, zupki, budynie, kisiele, ryż,

– suszone owoce, orzechy

– żywność puszkowana i paczkowana z długim terminem ważności (np. ryż, makaron, konserwy)

– środki pielęgnacyjne i higieniczne, środki myjące do ciała, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szczotki do włosów oraz pampersy dla dzieci, chusteczki do higieny osobistej

Wszystko to zbiorczo zawieziemy do najbliższego punktu zbiórki.

Czas zbiórki 1-4 marzec. Ilość na 1 rodzica to 2-3 sztuki z potrzebnych rzeczy.

Dziękujemy!

Rekrutacja na nowy rok przedszkolny 2022/2023 rozpoczęta
1 lutego 2022

W zakładce oferta-zapisy znajdą Państwo informacje dotyczące rekrutacji na nowy rok przedszkolny rozpoczynający się 1 września. Zapisy do przedszkola przyjmujemy do 31 marca.

Zapraszamy do naszego przedszkola i już wkrótce również do naszego żłobka, którego otwarcie planujemy w kwietniu 2022.

3 i 4 czerwiec (czwartek, piątek) – przedszkole zamknięte
20 maja 2021

Przypominamy, że 3 czerwca (czwartek-Boże Ciało) oraz 4 czerwca 2021 (piątek po Bożym Ciele) przedszkole będzie nieczynne. W dniu 4 czerwca pracownicy otrzymują wolne za dzień 1 maja wypadający w sobotę.

Wznowienie zajęć stacjonarnych w przedszkolach od 19 kwietnia
14 kwietnia 2021

Od poniedziałku 19 kwietnia wracamy do zajęć stacjonarnych. Przedszkole będzie czynne jak dawniej w godzinach 6:30-16:30 oraz oddziały integracyjne w godzinach 8:00-14:00.

Przedłużenie stacjonarnego zamknięcia żłobków i przedszkoli do 18 kwietnia
8 kwietnia 2021

Decyzją Rządu zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli zostaje przedłużone do 18 kwietnia 2021.

Nie zmieniają się zasady uczęszczania dzieci do przedszkoli tych rodziców, którzy wykonują zawód lub czynności służbowe wymienione w rozporządzeniu z dnia 27 marca 2021.

Obniżenie opłaty stałej za kolejne dni zamknięcia placówki w kwietniu będzie widniało na fakturach majowych.

 

 

 

Życzenia Świąteczne
1 kwietnia 2021

Życzymy Państwu aby Święta Wielkanocne były radosne i pełne nadziei a chwile spędzone w domowym gronie dodawały otuchy i pozwoliły przezwyciężyć trudności.

Życzymy spokoju, zdrowia i ustabilizowania trudnej dla wszystkich sytuacji.

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola Przygoda.

Informacja dla Rodziców, których zawody i wykonywane czynności służbowe, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26.03.2021, stanowią wyjątki w przerwie pracy placówek wychowania przedszkolnego, a zgłosili deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola w dniach 29.03-9.04.2021
27 marca 2021

– przedszkole będzie czynne w dniach 29.03-01.04 i 6-9.04. w godzinach 6:30-15:30 oraz oddziały integracyjne w godzinach 8:00-14:00

– 2 kwiecień (Wielki Piątek) placówka będzie nieczynna

– dzieci będą przebywać w jednej lub w dwóch salach – grupy łączone – pod opieką nauczyciela

– wyłączone pomieszczenia placówki w tych dniach będą sprzątane i dezynfekowane

– zapewniamy posiłki na dotychczasowych zasadach

– prosimy zgłaszać przewidziane nieobecności dziecka

–  opłata stała zostanie obniżona w kwietniu zgodnie z umową za każdy dzień nieobecności dziecka w terminie 29.03-09.04.2021 a faktury zostaną przesłane przez aplikację LiveKid

– przypominamy, że w dalszym ciągu do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe

– proszę pamiętać o dezynfekcji rąk oraz zasłanianiu ust i nosa maseczką podczas pobytu w szatani i kontakcie z personelem

Zawieszenie pracy stacjonarnej żłobków i przedszkoli od 27 marca do 11 kwietnia 2021, decyzją Rządu, w związku z sytuacją epidemiczną (wzrost zakażeń Covid)
27 marca 2021

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.
6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

Jeśli wśród Rodziców są takie osoby i złożą oświadczenie o chęci uczęszczania dziecka do przedszkola w czasie zamknięcia placówek prosimy o kontakt z dyrekcją.

Dyżur wakacyjny dla dzieci z innych przedszkoli
11 marca 2021

W tym roku, z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną związaną z Covid , nie będziemy przyjmować na dyżur wakacyjny dzieci z innych przedszkoli.

Czas pracy przedszkola od 18 stycznia
12 stycznia 2021

Od dnia 18 stycznia przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30 – 16:30.
Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do szatni (maks. 5 osób dorosłych) w maseczkach (lub inna osłona ust i nosa) i po dezynfekcji rąk.

Zajęcia aikido od 21 stycznia: I grupa 14:45-15:15, II grupa 15:20-15:50

Zajęcia na basenie MOSiR zawiesza do 31 stycznia, czekamy więc na „zielone światło” w lutym.

20 stycznia (środa) odbędą się warsztaty dźwiękowe (g.10-11:30) z wykorzystaniem mis tybetańskich dla grupy zerówkowej i starszaków oraz dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jako terapia dźwiękiem.

Przypominamy o balu karnawałowym dla dzieci 4 lutego.

Czas pracy przedszkola 1.12.2020-17.01.2021
25 listopada 2020

W dniach 1 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30 do 16:00.

4 grudzień – Mikołaj zaprasza dzieci w godzinach 9-11
4 luty – bal karnawałowy + zdjęcia

11 grudzień – warsztaty malowania bombek dla zerówki i starszaków (w przedszkolu)
15 grudzień – góralskie kolędowanie
21 grudzień – przedstawienie świąteczne dla przedszkolaków przygotowane przez grupę zerówkową
23 grudzień – wigilijka przedszkolna

24 grudzień, czwartek (Wigilia) – nieczynne
25 grudzień, piątek (Boże Narodzenie) – nieczynne
31 grudzień, czwartek (wolne za sobotę 26.12) – nieczynne
1 styczeń, piątek (Nowy Rok) – nieczynne
6 styczeń, środa (święto Trzech Króli) – nieczynne

Czas pracy przedszkola w dniach 16-30 listopada
12 listopada 2020

Czas pracy przedszkola w dniach 16-30 listopada zostaje utrzymany w godzinach 6:30 do 16:00.

Czas pracy przedszkola w dniach 9-10 i 12-13 listopada
5 listopada 2020

Czas pracy przedszkola w dniach 9-10 i 12-13 listopada zostaje utrzymany w godzinach 6:30 do 16:00.
11 listopada (środa) Święto Niepodległości – przedszkole nieczynne.

Czas pracy placówki w dniach 2-6 listopada
30 października 2020

Czas pracy przedszkola w dniach 2-6 listopada:

– 2 do 3 listopada w godzinach 6:30 do 15:30
– 4 do 6 listopada w godzinach 6:30 do 16:00

Ograniczony czas pracy placówki w dniach 26-30 październik
23 października 2020

W dniach 26 do 30 października czas pracy przedszkola zostaje utrzymany w godzinach 6:30 do 15:30

Ograniczony czas pracy placówki w dniach 19-23 październik
16 października 2020

Z powodu dużej absencji pracowników przy jednocześnie dużej ilości dzieci uczęszczających do przedszkola, decyzją Dyrekcji

w dniach 19 do 23 października przedszkole będzie pracować w godzinach 6:30 do 15:30.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Należy zgłaszać wszelkie niepokojące objawy u Państwa dzieci i ich członków rodziny. Przypominamy, że do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych.

Szatnia zamknięta dla rodziców od 8 października
7 października 2020

Z uwagi na wzrost zakażeń spowodowanych przez Covid-19 od 8 października tj. czwartek szatnia główna zostaje zamknięta dla rodziców. Rodzic pojedynczo wchodzi do wiatrołapu przyprowadzając i odbierając dziecko.
Szatnia nr 2 z uwagi na brak wiatrołapu – rodzic pojedynczo wchodzi z dzieckiem do szatni i przekazuje dziecko osobie z personelu.
Każda osoba dorosła OBOWIĄZKOWO ZAKRYWA USTA I NOS.

Zdjęcia do kalendarza 2021
21 września 2020

W dniu 22 września (wtorek) będą wykonywane zdjęcia do kalendarza na rok 2021. Zdjęcie dziecka na stronie głównej, rodzeństwo wspólnie na zdjęciu. Zakup dla osób chętnych. Cena 1 kalendarza 39zł. Podgląd kalendarza – klikając na aktualności i wchodząc w zakładkę kalendarz, możecie Państwo zobaczyć wygląd kalendarza.

Zebrania z rodzicami
3 września 2020

Zapraszamy na zebrania, które odbędą się:

*grupa średniaki 08.09.2020 (wtorek) 16:00

*grupa starszaki 09.09.2020 (środa) 16:00

*grupa zerówka 10.09.2020 (czwartek) 16:30

Prosimy o obecność tylko jednego z rodziców. Obowiązują maseczki.

1 wrzesień 2020
31 sierpnia 2020

Czas pracy przedszkola:

Z powodu utrzymującej się pandemii utrzymujemy nadal reżim sanitarny. Codzienna dezynfekcja oraz ograniczenie w jak najmniejszym stopniu łączenie grup.

Czas pracy w okresie utrzymywania się pandemii Covid-19 od poniedziałku do piątku:

w godz. 6.30 – 16.30 (odbiór dzieci o godz. 12:00 i od 14:15 do 16:30)

oddziały integracyjne w godz. w godz. 8.00 – 14.00 (przyprowadzanie między 7:50 a 8:05, odbiór między 13:45 a 14:00) Z uwagi na zajęcia specjalistyczne dzieci poza placówką prosimy zgłaszać inne godziny

– funkcjonować będzie szatnia nr 1 i nr 2

– posiłki: śniadanie 8:15, obiad 11:30, leżakowanie maluchów 12:00-13:30, podwieczorek 14:00

 

Do odwołania rodzice i osoby trzecie mogą wchodzić pojedynczo tylko do wiatrołapu zasłaniając nos i usta maseczką lub przyłbicą oraz zachowując dystans. Rodzice nowych dzieci z grupy maluszków mogą wejść do szatni w ilości 3 osoby+3 dzieci do dnia 8 września.

Po zmierzeniu temperatury dziecka i podaniu godziny odbioru, dziecko przechodzi do szatni a następnie do sali pod opieką pracownika.  Do przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez infekcji sugerujących chorobę szczególnie infekcje dróg oddechowych. Dyrekcja zastrzega możliwość nieprzyjęcia dziecka do przedszkola w przypadku temperatury powyżej 37,5 lub podejrzenia choroby. Domownicy nie mogą przebywać na kwarantannie lub w izolacji.

Zabawki zostawiamy w domu.

31 sierpnia – przedszkole nieczynne – dezynfekcja placówki
27 sierpnia 2020

Przypominamy rodzicom, że 31 sierpnia (poniedziałek) przedszkole jest nieczynne z powodu dezynfekcji placówki przed nowym rokiem przedszkolnym.

Zebranie dla rodziców dzieci z Orzeczeniem o Kształceniu Specjalnym
25 sierpnia 2020

Zebranie odbędzie się w dniu 1 września 2020 roku o godzinie 16.00.

Prosimy aby rodzice mieli ze sobą maseczki. Prosimy także o jednoosobowych przedstawicieli ze względu na potrzebę zachowania bezpiecznych odległości.

 

WYPRAWKA NA ROK PRZEDSZKOLNY 2020/2021
18 sierpnia 2020

MALUSZKI – SŁONECZKA – ryza papieru, blok techniczny biały i kolorowy, blok rysunkowy kolorowy, papier kolorowy, klej w sztyfcie – 2x, plastelina, małe farby plakatowe, kredki bambino, 1 teczka z gumką, chusteczki higieniczne w pudełku, chusteczki nawilżane, pantofle, 2 komplety ubrań na zmianę, poduszka (jasiek), piżamka, śliniaczek w razie potrzeby, pampersy lub podkłady dla dzieci potrzebujących. Prosimy uprzejmie o podpisanie całej wyprawki.

 

ŚREDNIACZKI- PUCHATKI – ryza papieru, mała plastelina, blok techniczny biały i kolorowy, blok rysunkowy kolorowy, papier kolorowy, kredki bambino, klej w sztyfcie – 2x, chusteczki higieniczne w pudełku, chusteczki nawilżane, buciki i ubranka na zmianę, poduszka (jasiek) i mały kocyk.

 

STARSZACZKI – ODKRYWCY – ryza papieru, blok techniczny biały i kolorowy, blok rysunkowy kolorowy, kredki bambino, 2 teczki z gumką, chusteczki higieniczne w pudełku, chusteczki nawilżane, poduszka (jasiek) i mały kocyk.

 

ZERÓWKAPODRÓŻNICY– blok techniczny biały i kolorowy, kredki bambino, plastelina np. Astra, farby plakatowe, 1 teczka z gumką, chusteczki higieniczne w pudełku, chusteczki nawilżane, poduszka (jasiek) i mały kocyk.